CSR

Rohto Peduli RS Mata Pasuruan (25Th Anniversary)
Rohto Peduli Katarak RSI Jombang (25Th Anniversary)
Rohto Peduli Katarak Dr YAP Magelang (25Th Anniversary)
Rohto Peduli Katarak RS Achmad Wardi (25Th Anniversary)
Rohto Peduli Rumah Yatim Saidah Anwar (25th Anniversary)
Rohto Peduli Panti Yatim Indonesia (25th Anniversary)